Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Tinh hoa Toàn Cầu - Global Elite Education and Training Corp (GEET)

Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với các dự án Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ và Quốc tế, công nghệ giáo dục, Đào tạo Doanh nghiệp và Văn phòng Dịch vụ

We believe in a human-centered education system

Sứ mệnh

Trang bị những kiến thức cập nhật nhất, kỹ năng thực tế nhất và thái độ tích cực nhất cho người học trong một môi trường giáo dục, ươm tạo và dung dưỡng tài năng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội trong kỷ nguyên số.

Tầm nhìn

Trở thành một hệ sinh thái Giáo dục - Đào tạo - Ươm tạo mang quy mô và đẳng cấp quốc tế, có tính đa dạng và thực tiễn cao nhất tại Việt Nam, làm chủ thời đại kỷ nguyên số và kiến tạo tương lai.

Giá trị cốt lõi

Với nhận thức sâu sắc rằng GEET là một phần năng động được ra đời và phát triển dựa trên quan hệ chiến lược mang tính hỗ trợ của Tập đoàn Him Lam, những giá trị cốt lõi mà GEET dung dưỡng bên trong hệ sinh thái của mình cho người học, người dạy, phụ huynh học sinh, đội ngũ nhân sự cũng như tất cả thành viên của cộng đồng GEET xoay quanh 6 giá trị tương ứng với 6 chữ cái đầu là H.I.M.L.A.M gồm: Human Centeredness, Incubator of Talents, Multiple Intelligences, Life-long Learning, Automation Optimization, Multiple Choices.

ACME

Cơ hội nghề nghiệp
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho nhiều vị trí khác nhau với điều kiện làm việc và phúc lợi hấp dẫn